Keterangan Kursus

Jadual Keterangan Kursus
Bil Kategori Kursus Perincian Peserta Sasaran Yuran Pendaftaran Yuran Kursus
1. Modular Kursus modular yang tertakluk kepada kalendar latihan tahunan yang dikeluarkan oleh setiap Program di CIAST. Terbuka kepada semua seperti berikut:
i. Sektor swasta atau industri
ii. Jabatan-jabatan kerajaan atau Badan-Badan Berkanun atau Syarikat
iii. Orang-orang perseorangan atau individu
Berbayar (semua sektor swasta / industri/ jabatan kerajaan/ badan-badan berkanun/ syarikat/ orang-orang perseorangan/ individu) RM 30.00 Berbayar
Bayaran mengikut kadar yang ditetapkan bagi setiap kursus